Get Adobe Flash player

Різниця між трудовим і цивільно-правовим договором

1. Відповідно до законодавства виконання робіт, надання послуг громадянином може здійснюватися як на підставі трудового договору, так і на інших юридичних підставах, зокрема на підставі цивільно-правового договору. При виконанні робіт, наданні послуг на підставі трудового договору повинні бути дотримані вимоги трудового законодавства, а при укладанні цивільно-правового договору на виконання певної роботи або за надання певних послуг слід керуватися цивільним законодавством.

За ст. 21 КЗпП «трудовий договір» – це угода між працівником і власником підприємства (установи, організації) (уповноваженим органом чи фізособою), за якою працівник має виконувати роботу, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства (установи, організації) (уповноважений орган чи фізособа) зобов'язується виплачувати працівнику зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи. Оформляється укладення трудового договору наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу (ч. 3 ст. 24 КЗпП).

Прийом на роботу здійснюється відповідно до штатного розкладу організації – працівника приймають на роботу (посаду), яка включена до штату підприємства, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові гарантується зарплата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації і т. п.

Цивільно-правовий договір – вид договору, який укладається відповідно до вимог не трудового, а цивільного законодавства.

За цивільно-правовим договором оплачується не процес праці, а його результат. Він визначається після закінчення роботи та оформляється актами здавання-приймання виконаних робіт (послуг), на підставі яких здійснюється їх оплата. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його рамками, метою договору є отримання певного матеріального результату. Особа, що виконує роботу на підставі такого договору, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, вона сама організовує свою роботу і виконує її на власний ризик. Законодавство про працю на такі відносини не поширюється.

2. Відповідно до ст. 1 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» роботодавець – власник підприємства (установи, організації) незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізособа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Відповідно до ст. 95 ЦКУ філії та представництва (відокремлені підрозділи юрособи) наділяються майном юрособи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій та представництв призначаються юрособою і діють на підставі виданої нею довіреності.

Власник або уповноважений ним орган (одноособовий керівник або колегіальний) може наділити правом укладання та розірвання трудового договору керівника відокремленого підрозділу.

Пошук

Навчайтеся на курсах!

Банер

Гості на сайті

На даний момент 6 гостей на сайті